Chi tiết sản phẩm

  • Mã sản phẩm: KHAY
  • Lượt xem: 609

Theo đơn đặt hàng, ép nhựa, gia công nhựa, gia công nhựa theo yêu cầu,ép nhựa, gia công nhựa, gia công nhựa theo yêu cầu,sản xuất nhựa,sản xuất nhựa theo yêu cầu,gia công nhựa,sản xuất nhựa theo ý tưởng,chậu nước,chậu đựng nước,nắp chụp vít, tổ yến nhựa, tổ yến nhân tạo,tay năm tủ, tay nắm tủ bắng nhựa,nút nhựa

Sản xuất theo gia công