Bản lề nhựa

Liên hệ

Mô tả

Chiều dài khoản cách 2 lổ : 25 mm chiều ngan 2 lỗ : 23mm (ML) loại 1

Chiều dài khoản cách 2 lổ : 25 mm chiều ngan 2 lỗ : 23mm (không khắc chữ) loại 2