Hợp nhựa đựng mũi khoan

Liên hệ

Mô tả

Hợp nhựa đựng mũi khoan

kích thước : phi 55 -080

phi 55 -120

phi 55 – 200