Quai xách dẹp dài 170 mm x rộng 21mm x dày 2mm

Liên hệ

Danh mục:

Mô tả

Quai xách dẹp dài 17 cm x rộng 21mm x dày 2mm

màu sắc : theo yêu cầu

chịu nặng : 10 kg trở lại