Đèn cao áp tiết kiệm điện 2 cấp công suất

Hiện nay, vấn đề thiếu điện trầm trọng đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống sinh hoạt của người dân và các đơn vị sản xuất kinh doanh. theo dự báo của chính phủ thì hiện tượng thiếu điện này sẽ còn kéo dài. Do đó, vấn đề tiết kiệm năng lượng điện là một vấn đề cần thiết và cấp bách.

Hưởng ứng chủ trương tiết kiệm điện của chính phủ, công ty thiên minh đã sản xuất lắp ráp và đưa vào thị trường loại đèn cao áp chiếu sáng công cộng tiết kiệm điện 2 cấp công suất: 400w/250w, 250w/150w, 150w/100w, 100w/70w.

Loại đèn này cho phép điều chỉnh công suất theo từng thời điểm trong đêm: thời điểm đầu hôm từ 18h30’ đến 22h30’ mật độ phương tiện tham gia giao thông cao sẽ bật đèn 100% công suất, sau 22h30’ mật độ phương tiện tham gia giao thông trên đường còn rất ít thì đèn tự động điều chỉnh giảm công suất. Có thể điều chỉnh theo từng mức thời gian khác nhau (sau 4h, 5h, 6h,…), điều khiển tại đèn hoặc tại tủ điều khiển trung tâm.